Estatina 2016

L’estatina hé passta. Fermanu i ritratti e i ramenti di e piu belle seratté . Bucciate, Balli, Téatru… e festé di San Roccu e di Santa Maria…